ธาตุธรรมชาติ (Native Elements)
ธาตุต่างๆ ส่วนมากมักจะรวมตัวประกอบกันโดยธรรมชาติ เกิดเป็นแร่ในรูปสารประกอบ แต่มีธาตุบางชนิดที่ได้พบเกิดอยู่เดี่ยวๆ จัดเป็นแร่พวกหนึ่ง ในรูปธาตุธรรมชาติ ซึ่งยังแบ่งเป็น

ก. ธาตุโลหะ ได้แก่

   
   

ข. ธาตุอโลหะ ได้แก่