Custom Search

Patchra
21-05-2019 14:35
19803
Online: 5 user(s)
วิธีดูเพชรแท้ กับเพชรเทียมว่าดูอย่างไร

วิธีดูเพชรแท้ กับเพชรเทียมว่าดูอย่างไร

เพชรแท้ แสดงว่า เป็นของธรรมชาติ

เพชรเทียม แสดงว่า ไม่ใช่เพชรแท้

เพชรเทียมนี้อาจจะเป็นของธรรมชาติที่เขานำมาเลียนแบบธรรมชาติก็ได้ หรือเป็นของสังเคราะห์สร้างโดยฝีมือมนุษย์เพื่อนำมาเลียนแบบเพชรก็ได้ เพชรเทียมไม่จำเป็นต้องเป็นของสังเคราะห์ขึ้นอยู่เจตนาในการใช้งาน

เพชรเทียมหรือเพชรเลียนแบบ มีอะไรบ้าง

- ของธรรมชาติ ได้แก่ เพทายสีใส

- ของสังเคราะห์ ได้แก่ Y.A.G. G.G.G. STRONTIUM TITANATE คิวบิคเซอร์โคเนีย รวมถึง แก้วใสด้วย

แต่เพชรเลียนแบบที่ดีที่สุด (หมายถึง เหมือนมากที่สุด) ก็คือ คิวบิคเซอร์โคเนีย หรือที่รู้จักกันในนาม เพชรเลี้ยงหรือเพชรรัสเซีย (หรือที่หลายๆ คนรู้จักในนาม เพชรเขาพระงาม)

วิธีแยกเพชรแท้กับเพชรเลียนแบบ

วิธีที่ 1 ดูด้วยตาเปล่า ต้องพิศอย่างพิถีพิถันให้สังเกตเหลี่ยมมุมของเพชร ฝึกดูบ่อยๆ จะเห็นความแตกต่างได้ว่าเหลี่ยมมุมของเพชรจะเรียบ คม ชัดกว่าเพชรเลียนแบบมากเพราะเพชรมีความแข็งเป็นเลิศ เพราะฉะนั้นเหลี่ยมมุมที่เจียระไนจะคมกว่าพลอยอื่นซึ่งมึความแข็งน้อยกว่า

วิธีที่ 2 ใช้ได้เฉพาะดูเพชรรูปกลมเหลี่ยมเกสร ที่เป็นเม็ดๆ ไม่อยู่ในตัวเรือน ที่สำคัญต้องได้สัดส่วนที่ดีด้วย วิธีนี้เรียกว่า วิธีมองทะลุ (Read Through Test)

วิธีการง่ายๆ คือ วางเพชร หรือเพชรเลียนแบบที่ต้องการทดสอบบนเส้นตรงหรือตัวหนังสือสีดำ แล้วมองผ่านจากด้านบนของเพชร (เพชรจะไม่สามารถมองทะลุได้ ในขณะที่เพชรเลียนแบบส่วนใหญ่จะมองทะลุได้ หมายถึงมองเห็นเส้นดำข้างใต้)

วิธีที่ 3 ใช้น้ำยา Methelyne Iodide หรือ น้ำยาสำหรับหาความถ่วงจำเพาะของพลอย ปกติน้ำยานี้มีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 3.32 เพชรมีความถ่วงจำเพาะ 3.52 ส่วนเพชรเลียนแบบอื่นๆ มีความถ่วงจำเพาะหนักกว่าเพชรทั้งหมด (เกิน 4) เมื่อนำเพชร หรือเพชรเลียนแบบนั้นมาจุ่มน้ำยาเพื่อหาค่าความถ่วงจำเพาะ เพชรจะค่อยๆ จมลงในน้ำยา ในขณะที่เพชรเลียนแบบจะจมลงอย่างรวดเร็ว เทียบกับทับทิมก็ได้ ทับทับจะมีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 4 ดังนั้น เพชรจะจมช้ากว่าทับทิม ในขณะที่เพชรเลียนแบบจะจมเร็วกว่าทับทิม

วิธีที่ 4 วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้เครื่องมือจี้เพชร (เครื่องนี้บางทีเรียกกันว่า Presidium) ซึ่งตรวจได้ทั้งเพชรที่อยู่ในตัวเรือนและเพชรร่วง เครื่องมือนี้ใช้หลักการนำความร้อน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Thermal Conductivity เพราะเพชรเป็นสารที่นำความร้อนได้ดีกว่าพลอยชนิดอื่นที่นำมาเลียนแบบจึงนำเครื่องนี้มาใช้แยกเพชรได้

วิธีการ   เพียงแค่ใช้ปลายเข็มทองแดงจี้กดลงบนหน้าเพชร กระแสไฟฟ้าจะผ่านจากปลายเข็มไปที่เพชร ถ้าเป็นเพชรจริงเข็มวัดจะเคลื่อนไปที่ส่วนของ Diamond แต่ถ้าเป็นเพชรปลอมเข็มจะเคลื่อนที่ไปไม่ถึง

 

Copyright © 2007-2019 www.patchra.net