Custom Search

Patchra
21-05-2019 15:13
19860
Online: 4 user(s)
โกเมน (Garnet)

โกเมน

แดงแก่ก่ำ โกเมนเอก โกเมนเป็นรัตนชาติหนึ่งในนพรัตน์คำว่า GARNET มาจากภาษาละติน GRANATUM มีความหมายว่าเหมือนเมล็ด เนื่องจากเหมือนเมล็ดสีแดง ในผลทับทิม โดยมาก จะพบผลึกพลอยโกเมนสีแดง ฝังอยู่ในเนื้อหิน มีลักษณะการฝังตัว เหมือนเมล็ดในผลทับทิม ตามความเข้าใจทั่วไป อาจจะคิดว่าโกเมนมีเฉพาะสีแดงเท่านั้น ที่จริงแล้วโกเมน มีเกือบแทบจะทุกสี ในสเปคตรัม ยกเว้นสีน้ำเงิน โกเมนเป็นชื่อตระกูล เป็นพลอยประจำเดือนเกิดของเดือนมกราคม และผู้ที่เกิดในราศีกุมภ์ (AQUARIUS)

แหล่งที่พบ คือ บราซิล อินเดีย แอฟริกา รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และไทย เป็นต้น

โกเมนถือกันว่า เป็นพลอยแห่งสุขภาพ และความมั่งคง ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิต เชื่อว่าพลอย โกเมนสีแดง เป็นพลอยที่ช่วยจรรโลงใจ ช่วยปลอบขวัญจากอิทธิพลโหดร้าย ช่วยบรรเทาจิตใจ ให้อยู่ใน สภาวะปกติ พลอยโกเมนสีแดงมีความหมายสำคัญ ต่อชาวคริสต์ ทั้งนี้เนื่องจากมีสีของเลือด และเกี่ยวพันกับความลำบากทุกข์เข็ญ ถือเป็นสัญลักษณ์ ของชาวคริสต์ ที่มีความรู้สึกโกรธแค้น ต่อการถูกฆ่า หรือถูกทรมานด้วยเรื่องศาสนา พลอยโกเมนสีแดง 5 เม็ด ที่ประดับบนไม้กางเขน หมายถึง 5 บาดแผล ซึ่งพระเยซูคริสต์ได้รับระหว่างการถูกตรึง กับไม้กางเขน

เชื่อกันว่าโกเมน สามารถที่จะช่วยป้องกันผู้สวมใส่ จากยาพิษ รวมทั้งความเจ็บไข้ไม่สบาย ติดต่อกันนานๆ ได้ ยังเชื่อกันอีกว่า โกเมนมีพลังอำนาจ ที่จะช่วยลดความฟุ่มเฟือยลงได้


ผู้ใดก็ตาม หากสวมใส่โกเมนประดับ บนเรือนกาย พลังอำนาจแห่งโกเมน จะช่วยทำให้ร่างกาย แข็งแรง ช่วยให้ชีวิตจิตใจสมบูรณ์ ตามความสมดุลของชีวิต โกเมนยังช่วยส่งเสริม ความคิดอ่านอันเฉียบแหลม ต่อการดำเนินธุรกิจ ช่วยให้ความคิดโปร่งใส ทั้งสามารถช่วยเหลือ ผู้ซึ่งได้รับความเจ็บปวด ความทุกข์ต่างๆ และยังช่วยรักษาผู้ที่เป็นโรคโลหิตจาง เลือดกำเดา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสูญเสียเลือด รักษาโรคที่เกิดจากแผลไฟไหม้ ป้องกันโรคระบาด ขจัดความเศร้าหมอง ช่วยลดความคิดในทางอกุศล

หากสวมใส่เป็นสร้อยคอ เชื่อกันว่าจะรักษาโรคอันเกิดจากช่องท้อง เช่น ระบบการย่อย หรือท้องเสีย และช่วยรักษาอาการเจ็บปวดบริเวณคอ

ในอินเดีย และแอฟริกา ผู้คนบางกลุ่มมีความเชื่อว่า โกเมนช่วยป้องกันพวกเขาจากความเจ็บปวด หรือความเจ็บปวด จากบาดแผลต่างๆ ได้ ชาวกรีกโบราณเชื่อว่า หากสวมใส่สร้อยที่ทำด้วยโกเมน จะช่วยให้มีพลังอำนาจ ในการมองเห็นในความมืด 


เพราะเชื่อกันว่าเป็นพลอยแห่งแสงไฟ ในคัมภีร์ พระคริสต์มีตำนานว่า โนอาห์ ได้ใช้พลอยแดงเม็ดใหญ่ ดุจเดียวกับแสงไฟนี้ ส่องสว่าง ให้กับเรือ ARK (อ๊าค) ของเขา ซึ่งเขาได้สร้างเรือขึ้นสำหรับบรรทุกครอบครัว สัตว์ ต้นไม้ เพื่อหนีน้ำ

พลังอำนาจของโกเมนยังช่วยป้องกันฟ้าผ่า ช่วยขับไล่สัตว์จำพวกแมลง อีกทั้งยังใช้เพื่อ เป็นเครื่องราง ของขลัง ในการผูกมิตร ผูกเสน่ห์ต่อเพื่อนฝูง ถ้าหากพกพาติดตัวไว้ จะช่วยส่งเสริมความสุจริต ความจริงใจ ป้องกันฝันร้าย เชื่อกันว่าถ้าสวมใส่เป็นประจำ จะป้องกันโรคผิวหนังได้ และยังเชื่อว่า สามารถเตือนให้ระวังอันตราย เมื่อความเป็นประกายสุขใส เริ่มทอแสงลดลง นอกจากโกเมนจะช่วยรักษาสุขภาพ ป้องกันผู้สวมใส่จากโรคภัยไข้เจ็บทั้งมวลแล้ว ยังจะช่วยทำให้มีเกียรติยศ ชื่อเสียง มีศีลธรรม ทั้งช่วยป้องกันอันตรายต่างๆ จากการเดินทาง พลอยโกเมนสีเหลือง ใช้เป็นยารักษาโรคดีซ่าน โดยการนำพลอยมาบดให้เป็นผงละเอียด แล้วนำไปพอกที่ตัวคนไข

นอกจากสัญลักษณ์ต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ยังถือกันว่าโกเมนเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ และความสงสารอีกด้วย


 

Copyright © 2007-2019 www.patchra.net