Custom Search

Patchra
21-05-2019 15:32
19879
Online: 5 user(s)
เกรดทับทิม

 :

เกรดทับทิม

คุณภาพของพลอยสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทับทิมกับซัฟไฟร์ยากที่จะหามาตรฐานแน่นอนได้ว่าอย่างไหนที่ว่าดี อย่างไหนที่ว่าเลิศ
ราคาจึงอยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายว่าจะทำการตกลงกันอย่างไร การจัดประเภทของทับทิมที่จัดแบ่งแจกแจงตามแบบด้านล่างนี้ เป็นการจัดแบ่งตามเฉดสี
ซึ่งแต่ละประเภทที่ถูกแบ่ง ไม่ได้เป็นตัวบอกถึงคุณภาพหรือแหล่งที่มาได้แน่นอนตายตัวแต่อย่างใด แต่อาจเป็นหลักในการแบ่งได้คร่าวๆ
ว่าส่วนใหญ่สีแบบนั้นสามารถพบได้ในบริเวณใดบ้าง และมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างไร เป็นต้น

 :

TYPE A
หมายถึงทับทิมสีแดงที่ออกเฉดม่วงหรือเฉดน้ำตาลรู้จักกันในนาม "พลอยแดง" มักเป็นทับทิมจากประเทศไทย ดูตามเหลี่ยมมุม FACET จะเป็นสีดำปรากฏอยู่

 :

TYPE B
หมายถึงทับทิมสีแดงเฉดชมพู หรือม่วง หรือส้ม ที่ปรากฏเฉดสี ไม่เกิน 80 % สีจะดูดีขึ้นเมื่อมองด้วยแสงจากหลอดไฟ และจะมีการเรืองแสงมากกว่าเมื่อดูผ่านรังสีคลื่นสั้น
TYPE A และ TYPE B มักเป็นทับทิมจากประเทศไทยที่รู้จักกันในนาม "แดงชมพู"

 :

TYPE C
หมายถึงทับทิมที่ออกเฉดส้ม มักพบตำหนิม่านพริ้วอยู่ภายใน มีการเรืองแสงในคลื่นสั้นมากกว่า TYPE A และ D แต่น้อยกว่า TYPE B
นอกจากนี้ยังมีประกายน้อยกว่าอันเนื่องมาจากตำหนิภายในดังกล่าว TYPE C นี้ เป็นที่รู้จักกันในนาม "แดงลายไทย" หรือ "แดงส้ม"

 :

TYPE D
หมายถึงทับทิมสีแดงเข้ม หรือแดงชมพูเข้ม ที่มีเฉดดำกว่า มักเรียกกันว่า "แดงดำ" ส่วนใหญ่เป็นพลอยที่พบในประเทศไทย

 :

TYPE E
หมายถึงทับทิมสีแดงถึงชมพูเข้ม แต่ปราศจากสีออกม่วงหรือน้ำตาลเหมือน TYPE B ส่วนใหญ่มักเป็นทับทิมจากประเทศพม่าและศรีลังกา และมักมีการเรืองแสงสูงในคลื่นสั้น

 

Copyright © 2007-2019 www.patchra.net