Custom Search

Patchra
21-05-2019 15:04
19841
Online: 7 user(s)
มูนสโตน

มูนสโตน

กล่าวกันว่า เป็นพลอยที่มีรัศมีอันนวลตา ของพระจันทร์ สามารถขจัดความมืดของ ทะเล ภูติผีปีศาจ และความชั่วร้าย ทั้งหลาย ในยามค่ำคืน และยังเชื่อว่า เป็นพลอยที่นำความ แจ่มใส ความสุข ความมีโชค มายังผู้สวมใส่ และเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ แห่งมิตรภาพ บ้างก็เชื่อว่า มูนสโตนนี้ จะนำโชคดี มาให้ และถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์

มูนสโตน ก็คือ มุกดาหาร ตามคำกลอนตำรานพรัตน์ที่ว่า "มุกดาหาร หมอกมัว" ปกติจะมีสีขาวปนฟ้า หรือน้ำเงิน หรืออาจจะมีสีเหลือง และมีความแวววาว เหลือบอย่างมุก คล้ายปรากฏการณ์ทางแสง อย่างโอปอล

แหล่งมุกดาหารที่สำคัญของโลก มีที่ ศรีลังกา อินเดีย ออสเตรเลีย เมียนม่า บราซิล สาธารณรัฐประชาธิปไตย มาลากาซี แทนซาเนีย และสหรัฐอเมริกา

 
 
 

 

Copyright © 2007-2019 www.patchra.net