พลอยประจำเดือนเกิด

(Birthstones of the month)

ในสิ่งสวยงามทั้งหลาย "พลอย" เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมนุษย์ซึ้งถึงคุณค่า ประมาณ 7000 ปี มาแล้ว ที่รู้จักกันในระยะเริ่มแรก คือ พลอยแอแมทิสต์,  แก้วโป่งข่าม,   อำพัน,  การ์เนต,  แจสเพอร์, ปะการัง,  ลาพีส  ลาซูลี,   ไข่มุก,   มรกต, และเทอร์คอยส์ ฯลฯ เพราะเป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ให้ในเม็ดพลอยนั่นเอง ทำให้พลอยมีคุณค่า จึงมีการแสวงหาพลอยมากขึ้น และได้พบพลอยชนิดใหม่อีกมากมายหลายชนิด นำมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ตามแต่ประสงค์ ใช้เป็นเครื่องลาง ของประดับเพื่อความสวยงาม และแสดงความมีฐานะ มีอำนาจเป็นยารักษาโรค หรือแม้กระทั่งนำมาใช้ในด้านการลงทุน

ในสมัยก่อนนั้น   ความรู้ของหมู่ชนทางด้านวิทยาศาสตร์ยังมีน้อย   คนโบราณจึงมักจะถือกันว่าพลอยมีอำนาจที่ลึกลับ   มีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน   ไม่สามารถแตะต้องสัมผัสได้   เสมือนหนึ่งเป็นสิ่งซึ่งมีวิญญาณ หรือเป็นภูติผีปิศาจ ซึ่งก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งว่า   ทำไมจึงได้มีการสวมใส่พลอยเป็นเครื่องลางของขลัง   ความเชื่อถือในเรื่องอันลี้ลับของพลอยดังกล่าวนั้น   มิได้มีจำกัดอยู่เฉพาะช่วงใดช่วงสมัยใด หรือวัฒนธรรมใด เท่านั้น   ดูเหมือนจะปรากฎพบเห็นได้ทั่วไปในทุกยุคทุกสมัย และทุกสังคม   ปัจจุบันความเชื่อถึออาจลดน้อยลงไปบ้าง   เนื่องจากความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มีมากขึ้น   อย่างไรก็ตามความเชื่อถือในเรื่องนี้คงจะมีหลงเหลืออยู่บ้างพอสมควร

นับจากสมัยก่อนจนกระทั่งถึงประมาณตอนต้นศตวรรษที่   19   มีการใช้พลอยเพื่อรักษาโรคบางชนิด   วิธีการรักษากระทำได้   3   แบบ  คือ   มีพลอยไว้อยู่กับตัวก็รักษาโรคได้   หรือนำพลอยไปวางแนบไว้กับส่วนของร่างกายที่มีอาการเจ็บปวด   หรือนำไปบดให้เป็นผงแล้วรับประทาน   จะช่วยรักษาอาการไข้ได้   หากใช้พลอยรักษาแล้วไม่หาย   ก็ยังเชื่อกันต่อไปอีกว่า   พลอยที่นำมาใช้บำบัดรักษาโรคนั้น   มิใช่ของแท้ธรรมชาติ