Custom Search

Patchra
21-05-2019 15:36
19889
Online: 8 user(s)
เทคนิคการเลือกต่างหู

เทคนิคการเลือกต่างหู สาวที่มีรูปหน้ายาวหรือเล็ก ควรเลือกตุ้มหูที่จะช่วยเพิ่ม ความกว้างให้แก่ใบหน้า เช่นตุ้มหูทรงเหลี่ยมหรือกลม ตุ้มหูรูปพัด เป็นต้น   ไม่ควรเลือกตุ้มหูทรงหยดน้ำหรือทรงใดๆ ที่เน้น ความยาวของใบหน้าให้ มากขึ้น

สาวที่มีรูปหน้าเหลี่ยม ควรเลือกตุ้มหูรูปทรงกลม หรือรูปไข่ เพื่อช่วยลดความ เหลี่ยมของใบหน้า เช่นตุ้มหูห่วงกลม ตุ้มหูแป้นกลม เป็นต้น ไม่ควรเลือกตุ้มหูที่มีรูปทรงเหลี่ยม เพราะจะไปช่วยเน้นให้ใบหน้าดูเหลี่ยม มากขึ้นไปอีก

สาวที่มีรูปหน้าเป็นรูปหัวใจ ควรเลือกตุ้มหูที่ช่วยเพิ่มความกว้างให้กับช่วงล่าง ของใบหน้า ตุ้มหูที่มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมแนวตั้ง รูปหยดน้ำ ไม่ควรเลือกตุ้มหูที่มีลักษณะช่วงบนกว้างกว่าช่วงล่าง

สาวที่มีรูปหน้ากลม ควรเลือกตุ้มหุที่มีรูปทรงเน้นความยาวมากกว่าความกว้าง เช่นรูปหยดน้ำ รูปสีเหลี่ยมผืนผ้า รูปกลมรี เป็นต้น ตุ้มหูรูปทรงเหล่านี้จะช่วย พรางความกว้างของใบหน้าเพื่อให้ ใบหน้าแลดูงดงามได้สัดส่วนยิ่งขึ้น ไม่ควรเลือกใช้ตุ้มหูที่มีขนาดเล็ก เพราะจะทำให้เน้นความกลมของใบหน้าให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น

Copyright © 2007-2019 www.patchra.net