Custom Search

Patchra
21-05-2019 15:45
19902
Online: 7 user(s)
ทองคำแท่งนานาชาติ

ส่วนใหญ่เรามักจะคุ้นหน้าคุ้นตากับทองคำในรูปแบบของเครื่องประดับอันสวยงาม และทองคำแท่งในภาพลักษณ์ ที่หลายคนรู้จักและมักเห็นแต่เพียง รูปแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่จะมีสักกี่คนที่เคยพบเห็นทองคำแท่งในรูปลักษณ์ที่ แตกต่างกันออกไปอีก

ก้อนทองคำ (Gold Nugget)    เป็นก้อนแร่ทองคำที่พบได้ตามธรรมชาติในลักษณะที่ คล้ายก้อนหิน การพบก้อนทองคำแบบนี้ได้จุดชนวนให้เกิดยุคตื่นทองถึง 4 ครั้ง ในช่วง  ศตวรรษที่ 19 เริ่มตั้งแต่ในช่วงทศวรรษที่ 1840 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในทศวรรษที่ 1850 ที่ประเทศออสเตรเลีย ในทศวรรษที่ 1880 ที่แอฟริกาใต้ และในทศวรรษที่1890 ที่ประเทศแคนาดา ซึ่งปัจจุบันแหล่งผลิตทองคำยังคงมาจากทั้ง 4 ประเทศนี้เป็นหลัก และยังมีที่ผลิตจากสหภาพโซเวียตอีกด้วย แหล่งที่พบทองคำในลักษณะนี้มากที่สุด คือ ประเทศแอฟริกาใต้และมีการพบก้อน ทองคำก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ที่มีการ บันทิกไว้อย่างเป็นทางการเรียกชื่อว่า "เวลคัม สเตรนเจอร์" ขุดพบที่ประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2401 มีน้ำหนักถึง 2282 ออนซ์ (71 กิโลกรัม)
ทองคำแท่งกิโล (Kilobars) ทองคำแท่งกิโลจะเป็นทองคำแท่งขนาดเล็กที่มีการซื้อขาย มากที่สุดในโลก   ทองคำประเภทนี้   เป็นที่นิยมในบรรดานักลงทุน   และนักลอกเลียนแบบ เนื่องจากทองคำแท่งกิโลเหล่านี้จะถูกซื้อขายกันที่ระดับราคาต่ำมาก   จากมูลค่าจริงของ ส่วนประกอบทองคำ   ในขณะที่ทองคำแท่งกิโลส่วนใหญ่จะมีรูปร่างตามแบบฉบับสากล แต่รูปทรงดั้งเดิมที่เสมือน "ก้อนอิฐ" ยังคงเป็นที่นิยมของนักลงทุนและนักเลียนแบบบาง คนในยุโรปอยู่
ทองคำแท่ง "บิสกิต" : "Biscuit" Bars
ทองคำแท่ง"บิสกิต" ขนาดน้ำหนัก 5 เทล (6 ออนซ์หรือ 187 กรัม) จะเป็นที่ นิยมมากที่สุด "บิสกิต" 5 เทลที่ผลิตในฮ่องกง ได้รับรองจากสมาคมผู้ค้าทอง และเงินของจีน (Chinese Gold & Silver Exchange Society) ซึ่งก่อ ตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2453 มีการซื้อขายกันในปริมาณที่สูง
ทองคำแท่ง "เรือ" : "Boat" Bars
ทองคำแท่ง "เรือ" มีขนาดน้ำหนักตั้งแต่ 0.5 เทลถึง 10 เทล รูปทรง "เรือ" แบบดั้งเดิมนี้เป็นที่รู้จักกันว่า   มักใช้สำหรับเป็นเหรียญเงินและเหรียญอื่นๆ ของจีน ย้อนหลังกลับไปนานถึงช่วงราชวงศ์ฮั่น (พ.ศ. 337-พ.ศ. 763) การที่ สร้างรูปแบบเป็นทองคำแท่งเทลทั้ง   3  ลักษณะนี้ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ยอม รับกันทั่วโลก   แต่ในขณะเดียวกันทองแท่งทั้ง   3  รูปแบบนี้ เป็นการเลียนแบบ เหรียญโบราณของจีนสำหรับอักษร   หรือเครื่องหมายที่ปรากฎอยู่ด้านบนของ ทองคำแท่งเทลทั้ง 3 ลักษณะนี้ ก็คือชื่อของบริษัทที่ผลิตนั่นเอง
gold27.jpg (7632 bytes) ทองคำแท่ง "โดนัท" : "Doughnut" Bars
ทองคำแท่ง "โดนัท" มีให้เลือกในขนาดเล็ก 3 ขนาดคือ 0.5, 1 และ 2 เทล รูปทรงแบบโดนัท นั้น เป็นรูปทรงดั้งเดิมของจีนที่ใช้เหรียญต่างๆ รูตรงกลางนั้นทำให้สามารถเก็บเรียงทองคำ แท่งหลายชิ้นซ้อนๆ กันได้บนแท่งไม้ และผูกเข้าไว้ด้วยกันอย่างแน่นหนาด้วยเชือก


Copyright © 2007-2019 www.patchra.net