Custom Search

Patchra
21-05-2019 15:44
19900
Online: 7 user(s)
สิ่งน่ารู้ก่อนจะซื้อเครื่องประดับอัญมณี

เราจะซื้อเครื่องประดับสักชิ้นหนึ่ง ควรจะซื้อราคาเท่าไหร่ดี?

เป็นคำถามที่สำคัญและตอบยากสำหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อเครื่องประดับสักชิ้น

ราคาของเครื่องประดับนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังนี้  

  • น้ำหนักและเปอร์เซนต์ทองที่นำมาทำเครื่องประดับชิ้นนั้น
  • น้ำหนักและคุณภาพของพลอยหรือเพชร ที่นำมาฝังบนเครื่องประดับนั้น
  • ค่าแรงในการทำเครื่องประดับชิ้นนั้นๆ ซึ่งจะถูกหรือแพงนั้นจะขึ้นอยู่กับคุณภาพ และความ ปราณีตของช่างที่ทำเครื่องประดับชิ้นนั้น
  • ราคามาตรฐานของร้านนั้นๆ

ร้านค้าซึ่งมีแรงงานที่มีฝีมือและคุณภาพมักจะมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งจะทำให้สินค้าเครื่องประดับในร้านนั้นมี ราคาที่สูงกว่าร้านค้าทั่วไป สำหรับคนที่ต้องการจะซื้อเครื่องประดับแต่ไม่มีความรู้ในการเลือกซื้อเครื่อง ประดับนั้นจะเป็นการดี ถ้าคุณจะจ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพ อีกทั้งถึงแม้ว่า การต่อรองราคาจะนิยมใช้กันมากในประเทศไทย แต่ร้านค้าดังๆ มักจะมีราคาที่ กำหนดตายตัวแล้ว

เราจะรู้ได้ว่าเราซื้อเครื่องประดับในราคาที่ยุติธรรมหรือไม่

คำตอบสำหรับปัญหานี้ก็คือ เราสามารถสังเกตได้จากการเปรียบเทียบราคาจากร้านแต่ละร้านที่มี สินค้าที่ถูกใจเราซึ่งมีคุณภาพเท่าๆ กัน ซึ่งร้านค้าแต่ละร้าน ก็ควรจะมีราคาที่ใกล้เคียงกัน แต่ก็ไม่ จำเป็นจะต้องมีราคาเท่ากันพอดี ทั้งนี้ร้านค้าที่เราจะไปเปรียบเทียบเราจะต้องเปรียบเทียบราคา จากร้านค้าที่มีระดับ มาตรฐานเดียวกัน

ดังนั้นสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงในการซื้อเครื่องประดับก็คือ
  • น้ำหนักของทองและเปอร์เซนต์ของทองที่ใช้ในการประกอบอัญมณีชิ้นนั้น ซึ่งทองที่มี น้ำหนักมาก และเปอร์เซนต์ทองสูงจะเป็นชิ้นที่มีคุณค่าราคาสูง
  • น้ำหนัก ขนาด จำนวนและคุณภาพของอัญมณี โดยพิจารณาคุณภาพจากหลักการของ 4c คือ สี ความบริสุทธิ์ การเจียระไน และน้ำหนักกะรัตของอัญมณี ซึ่งน้ำหนักของพลอยนั้น ไม่ควรดูแต่เฉพาะน้ำหนักรวม ของเครื่องประดับทั้งชิ้น แต่ควรดูน้ำหนักของพลอย แต่ละเม็ดด้วย เช่นทับทิมเม็ดละ 1 กะรัตนั้น จะมีราคาต่างจาก ทับทิมเม็ดละ 25 ตังค์ 4 เม็ดรวมกัน
  • ฝีมือและความปราณีตของช่างทำตัวเรือนและการออกแบบ ซึ่งการเปรียบเทียบราคานั้น เราไม่เพียงแต่ เปรียบเทียบว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้มีคุณค่าเท่ากันหรือไม่ เรายังต้องคำนึงถึง ความประณีตของเครื่อง ประดับ และการออกแบบเครื่องประดับชิ้นนั้นๆ ควรดูเครื่องประดับโดยรวม ว่ามีรอยตำหนิ มีรอยขีด ข่วน หรือเป็นรู เป็นตามดหรือไม่ พลอยที่ฝังอยู่ ในเครื่องประดับนั้นฝังแน่นหนาดีหรือไม่ เครื่องประดับ ชิ้นนั้นมีสัดส่วนที่ถูกต้องสวยงาม ไม่บิดเบี้ยวซึ่งคุณภาพของเครื่องประดับแต่ละชิ้นนั้น แสดงถึงความ เอาใจใส่ ในรายละเอียด ของขบวนการผลิตเครื่องประดับชิ้นนั้นๆ จากโรงงานที่ผลิตขึ้นมา ความประณีต ของช่าง ทำเครื่องประดับก็จะสะท้อนถึงความซับซ้อนของการออกแบบ จำนวนและการจัดเรียงของ พลอยที่ประดับอยู่บนเครื่องประดับนั้นๆ

โดยสรุป ในการเลือกเครื่องประดับสักชิ้นนั้น คือดูที่องค์ประกอบ 3 อย่าง ในการเปรียบเทียบ เครื่องประดับสองชิ้น คือ ทอง, พลอย และฝีมือของช่าง

สุดท้ายที่คุณควรคำนึงถึงก็คือ คุณเป็นผู้ตัดสินใจที่ดีที่สุด เหมือนอย่างเช่นงานศิลปะ เครื่องประดับ แต่ละชิ้นควรจะตีราคาจากความสวยงาม ซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตราฐานตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับ รสนิยม ของผู้ซื้อแต่ละคนจะเป็นคนตัดสินใจเอง สุดท้ายนี้ การซื้อเครื่องประดับสักชิ้นนั้นควรจะเรียกใบเสร็จ จากผู้ขาย ซึ่งภายในใบเสร็จนั้นควรจะมีรายละเอียดที่ถูกต้องแน่นอนของเครื่องประดับ ชิ้นนั้น เช่น จำนวนชิ้นของเครื่องประดับที่ซื้อ รวมถึง ประเภทของพลอย น้ำหนัก และจำนวนพลอย ที่ฝังอยู่บน เครื่องประดับชิ้นนั้น รวมทั้งน้ำหนัก และเปอร์เซนต์ของทองที่นำมาทำเครื่องประดับ ราคาซื้อก็ควรอยู่ ในใบเสร็จนั้นด้วย และใบเสร็จก็ควรจะลงวันที่ซื้อและลายเซนต์

Copyright © 2007-2019 www.patchra.net